Agencija Novi Pazar, office@gameks.biz

Kontakt

Slika kontakta

Agencija

Adresa:
Stevana Nemanje 16
36300 Novi Pazar, Srbija
Novi Pazar 020/36300 Srbija

Telefon: Tel/fax: + (381) 20 316 581

Faks: Mobilni: + (381) 63 483 483, Mobilni 2: + (381) 63 635 781,

Broj mobilnog telefona: Mobilni: + (381) 63 480 481, Mobilni 3: + (381) 64 476 77 77

http://www.gameks.biz

Ostale informacije

Ostale informacije:

Okružen visovima Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, Novi Pazar je lociran  u istoimenoj kotlini čiji fiziogeografski sklop rječnih dolina i klisura ima prirodne predispozicije za veze sa bližim i širim okruženjem. Izuzetan geografski položaj je predodredio stanovnštvu da se od davnina bave trgovinom kao osnovnim zanimanjem, po čemu je i sam grad dobio ime. Prema popisu iz 2011. godine, Novi Pazar ima 109.327 stanovnika. Prema nezvaničnim podacima, Novi Pazar broji preko 120.000 stanovnika.

For Bet365 Click here B.BetRoll UK Bookies
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...