Agencija Novi Pazar, office@gameks.biz

Kontakt

Slika kontakta

Agencija

Adresa:
Stevana Nemanje 16
36300 Novi Pazar, Srbija
Novi Pazar 020/36300 Srbija

Telefon: Tel/fax: + (381) 20 316 581

Faks: Mobilni: + (381) 63 483 483, Mobilni 2: + (381) 63 635 781,

Broj mobilnog telefona: Mobilni: + (381) 63 480 481, Mobilni 3: + (381) 64 476 77 77

http://www.gameks.biz

Ostale informacije

Ostale informacije:

Okružen visovima Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, Novi Pazar je lociran  u istoimenoj kotlini čiji fiziogeografski sklop rječnih dolina i klisura ima prirodne predispozicije za veze sa bližim i širim okruženjem. Izuzetan geografski položaj je predodredio stanovnštvu da se od davnina bave trgovinom kao osnovnim zanimanjem, po čemu je i sam grad dobio ime. Prema popisu iz 2011. godine, Novi Pazar ima 109.327 stanovnika. Prema nezvaničnim podacima, Novi Pazar broji preko 120.000 stanovnika.